μελαγχολάω


μελαγχολάω
μελαγ-χολάω, schwarzgallig sein, an schwarzer Galle leiden, melancholisch sein; rasen

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • μελαγχολῶ — μελαγχολάω to be atrabilious pres imperat mp 2nd sg μελαγχολάω to be atrabilious pres subj act 1st sg (attic epic ionic) μελαγχολάω to be atrabilious pres ind act 1st sg (attic epic ionic) μελαγχολάω to be atrabilious pres subj act 1st sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μελαγχολᾶν — μελαγχολάω to be atrabilious pres part act masc voc sg (doric aeolic) μελαγχολάω to be atrabilious pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) μελαγχολάω to be atrabilious pres part act masc nom sg (doric aeolic) μελαγχολᾶ̱ν , μελαγχολάω to… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μελαγχολᾷ — μελαγχολάω to be atrabilious pres subj mp 2nd sg μελαγχολάω to be atrabilious pres ind mp 2nd sg (epic) μελαγχολάω to be atrabilious pres subj act 3rd sg μελαγχολάω to be atrabilious pres ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μελαγχολῶν — μελαγχολάω to be atrabilious pres part act masc voc sg μελαγχολάω to be atrabilious pres part act neut nom/voc/acc sg μελαγχολάω to be atrabilious pres part act masc nom sg (attic epic ionic) μελαγχολάω to be atrabilious pres part act masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μελαγχολῶσι — μελαγχολάω to be atrabilious pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) μελαγχολάω to be atrabilious pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) μελαγχολάω to be atrabilious pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) μελαγχολάω to be… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μελαγχολῶσιν — μελαγχολάω to be atrabilious pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) μελαγχολάω to be atrabilious pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) μελαγχολάω to be atrabilious pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) μελαγχολάω to be… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μελαγχολήσει — μελαγχολάω to be atrabilious aor subj act 3rd sg (attic epic ionic) μελαγχολάω to be atrabilious fut ind mid 2nd sg (attic ionic) μελαγχολάω to be atrabilious fut ind act 3rd sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μελαγχολήσω — μελαγχολάω to be atrabilious aor subj act 1st sg (attic ionic) μελαγχολάω to be atrabilious fut ind act 1st sg (attic ionic) μελαγχολάω to be atrabilious aor ind mid 2nd sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μελαγχολῶντι — μελαγχολάω to be atrabilious pres part act masc/neut dat sg μελαγχολάω to be atrabilious pres ind act 3rd pl (doric) μελαγχολάω to be atrabilious pres subj act 3rd pl (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μελαγχολούντων — μελαγχολάω to be atrabilious pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric ionic) μελαγχολάω to be atrabilious pres imperat act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μελαγχολᾷς — μελαγχολάω to be atrabilious pres subj act 2nd sg μελαγχολάω to be atrabilious pres ind act 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.